#1 #2

Được em gái ngon bú cặc nút cán cực phê Bạn không cho phép nhân chứng làm chứng trước tòa. Điều đó không nghiêm trọng. Tòa án không do viện kiểm sát điều hành. Yan Xueqing không thể không phản bác lại. Luật sư biện hộ xin cẩn thận lời nói. Thấy tình thế hỗn loạn, chủ tọa phiên tòa vội vã lau mồ hôi trên trán, gõ búa. Luật sư bào chữa thật nực cười. Với tư cách là công tố viên của cơ quan nhà nước, viện kiểm sát đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội và lợi ích quốc gia. Với tư cách là luật sư công dân, chúng ta nên kiên quyết đứng về phía công lý tư pháp, không nên đại diện cho một phần tử tham nhũng và đồi trụy.